ทดลองใช้ฟรี

phone

Order Solutions

ส่งคำขอ เปรียบเทียบราคา สั่งซื้อ
ก็ทำได้ง่ายๆ

เราแน่ใจว่าการทำงานของคุณจะได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณพร้อมทำงานได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะที่ไหน

เราแน่ใจว่าการทำงานของคุณจะได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด เพื่อให้คุณพร้อมทำงานได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะที่ไหน

ระบบ จัดซื้อ

เราแน่ใจว่าการทำงานของคุณจะได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด เพื่อให้คุณพร้อมทำงานได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะที่ไหน

เราจะช่วยคุณอะไรได้บ้าง

นี่คือสิ่งที่เราพัฒนาจากความต้องการของลูกค้าจากหลาย 1000 User สิ่งเรานี้คุณอาจกำลังมองหาอยู่

order1

สร้างได้ไม่จำกัด

สามารถสร้างศูนย์สั่งซื้อได้มากกว่า 1 ศูนย์

order2

ราคากลาง

ราคาสินค้าแบ่งเป็นราคากลางเป็นราคาเดียวกันศูนย์สั่งซื้อ และราคาทั่วไปเป็นราคาของแต่ละศูนย์สั่งซื้อ

order3

ราคาส่ง

ราคาสินค้าสามารถกำหนดตามปริมาณการซื้อสินค้าได้ เช่น ซื้อ 1 ชิ้น ราคา 200 บาท หากซื้อ 20 ชิ้นราคาลดลงเหลือชิ้นละ 180 บาท เป็นต้น

order4

ร้องขอสั่งซื้อ

สามารถร้องขอให้สั่งซื้อโดยออกคำขอสั่งซื้อก่อน  แล้วนำคำขอสั่งซื้อไปออกใบสั่งซื้อได้

order5

ประมาณการ

สามารถประมาณการสินค้ารับแบบตามวันที่และตามสินค้า

order6

ปรับเปลี่ยนใบสั่งซื้อ

สามารถแก้ไขใบสั่งซื้อได้

order7

การชำระ

รองรับการชำระเงินสดและเงินเชื่อ

order8

timer

รายงานระบบจัดซื้อสามารถตั้งเวลาให้ส่งรายงานในช่วงเวลาเดียวกันของทุกวัน, ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือนได้

คุณลักษณะเหล่านี้เรามีให้คุณ เท่านั้น

การทำงานอย่างเป็นธรรมชาติคือสิ่งที่เราร่วมคิดค้นและเก็บความต้องการของลูกค้ามาพัฒนา

order1

ผู้จำหน่ายสินค้า

สามารถสร้างผู้จำหน่ายสินค้าในระบบและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของผู้จำหน่ายสินค้าได้ เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, ระยะเครดิต เป็นต้น

order2

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาในระบบจัดซื้อแบ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

order3

สร้างหรือแก้ไขได้เร็วกว่า

รายการสรุปยอสามารถสร้างราคาสินค้าหรือแก้ไขราคาสินค้าด้วยวิธี upload file Excel ได้ โดยเป็นไปตามรูปแบบที่ระบบกำหนดดการขายตามชื่อผู้ใช้

order4

การเปรียบเทียบ

สามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าชนิดเดียวกันของแต่ละผู้จำหน่ายสินค้าได้

order5

สกุลเงิน

รายงานสรุสามารถสั่งซื้อเป็นสกุลเงินต่างประเทศได้ปยอดโปรโมชั่นขายปลีก

เอกสาร

รายงานสรุปยอดโปรโมชั่นขายปลีก

order1

PO ใบสั่งซื้อ

รายงานสรุปยอดโปรโมชั่นขายปลีก

order2

RP ใบรับสินค้า

รายงานการซื้อของลูกค้าสมาชิกขายปลีก

order3

PR ใบขอสั่งซื้อ

รายการสรุปยอดการขายตามชื่อผู้ใช้

order4

PT ใบคืนสินค้า

รายการสรุปยอดการขายตามชื่อผู้ใช้

order10

สรุปยอดสั่งซื้อ

order

order11

รายการใบสั่งซื้อ

order

order6

ใบคำขอสั่งซื้อ

order

order7

วิเคราะห์เปลี่ยนแปลงราคา

order

order8

วิเคราะห์ AVG , FIFO

รายงานวิเคราะห์ล่วงหน้า เปลี่ยนแปลงการขาย AVG FIFO และมูลค่าสินค้าเข้า ออก

order9

สรุปยอดคำขอสั่งซื้อ

order

Features

Approve

สามารถกำหนดให้ต้องอนุมัติใบสั่งซื้อ ก่อนทุกครั้งจึงสามารถรับสินค้าได้

order1
order1
order1

Alert

สามารถแจ้งเตือนทาง SMS หรือ E-mail เมื่อสินค้าไม่ได้รับตามกำหนด, ราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลง, สินค้าจัดส่งไม่ครบตามใบสั่งซื้อ

order2
order2
order2

Custom Report

รายการสรุปยอดการขายตามชื่อผู้ใช้

order3
order3
order3

พร้อมเชื่อมต่อกับ Google App

หลังจากออกใบสั่งซื้อสามารถบันทึกวันรับสินค้าลงในปฏิทิน Google ให้อัตโนมัติ

order4
order4
order4

Import & Export

จะใช้หรือจะเพิ่มได้อย่างรวดเร็วขึ้นผ่านไฟล์ PDF , Excel , CSV

order5
order5
order5

กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้

สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานของพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละศูนย์สั่งซื้อได้

order6
order6
order6

Log

มีประวัติการขายบันทึกทุกการกระทำของระบบ เช่น การใบสั่งซื้อ, การยกเลิกใบสั่งซื้อ, การแก้ไขใบสั่งซื้อ เป็นต้น

order7
order7
order7

Follow Our Social Media

youtube
line

ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับโปรแกรม

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 01
Email : support@absolute.co.th

ติดต่อด้านการเงิน HR

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 01
Email : support@absolute.co.th

ติดต่อฝ่ายขาย

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 01
Email : support@absolute.co.th

ติดต่อสำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200
Email : contact@absolute.co.th

บจก. แอ๊บโซลูท เมเนจเม้นท์​ โซลูชั่นส์

22 ซ.เพชรเกษม 47/2
แขวง/เขต บางแค กทม. 10160

ฝ่ายขาย [contact@absolute.co.th]
ฝ่ายบริการ [support@absolute.co.th]

ฝ่ายขาย 02-026-3200 (กด 1)
สนง.ใหญ่ 02-026-3200 (กด 2)

เวลาทำการ จ-ศ. 8:30-17:30 น.

Copyright © 2019 Absolute Management Solutions Co., Ltd.

E-mail: contact@absolute.co.th, support@absolute.co.th , Tel: 02-026-3200 , All Rights Reserved.