Construction Solutions

ควบคุมต้นทุน คุณภาพ เวลา
บริหารงานก่อสร้างให้ดียิ่งขึ้น

จัดการได้เบ็ดเสร็จทั้งแรงงาน คุณภาพการก่อสร้าง ระบะเวลาก่อสร้าง งวดงาน แม้แต่การเบิกจ่ายวัสดุ

เราพัฒนาจากความต้องการจริง จากผู้ประกอบการตัวจริงในธุรกิจก่อสร้างจริงๆ

ก่อสร้าง

ต้นทุน คุณภาพ และเวลา 3 หัวใจหลักของธุรกิจก่อสร้าง
จะดีกว่าไหมถ้าคุณจะควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ และเราพัฒนาโซลูชั่นส์นี้มาให้คุณแล้ว

เราจะช่วยคุณอะไรได้บ้าง

นี่คือสิ่งที่เราพัฒนาจากความต้องการของลูกค้าจากหลาย 1000 User สิ่งเรานี้คุณอาจกำลังมองหาอยู่

construction1

จัดการโครงการ

จัดการข้อมูลโครงการก่อสร้าง

construction2

ผู้รับเหมา/คนงาน

จัดการข้อมูลคนงาน และทักษะงานของแต่ละคน

construction3

แบบยูนิต

ข้อมูลแบบยูนิต สำหรับการสร้างยูนิต

construction4

ยูนิต

สร้างยูนิตตามแบบ หรือ นอกแบบ รองรับการสร้างยูนิตจำนวนมากในครั้งเดียว

construction5

หมวดงาน

จัดกลุ่มงาน สำหรับสั่งงานให้เหมาะกับทักษะคนงาน

construction6

งานก่อสร้าง

สร้างงานก่อนสร้าง เพื่อกระจายงานอย่างเป็นระบบ

construction7

เบิกวัสดุ

จัดการเบิกวัสดุตามงาน หรือ นอกงาน ป้องกันทุจริต

construction8

ค่าแรง

จัดการค่าแรงคนงาน ตามงานที่ได้รับมอบหมาย

construction09

สั่งงาน

ออกใบสั่งงาน คนงาน หรือ ผู้รับเหมา และรองรับการเก็บค่าประกัน

construction10

ตรวจงาน

ออกคำขอตรวจ เพื่อตรวจงานก่อน จ่ายค่าแรง

construction11

ส่งงาน

ส่งงานพร้อมคำนวนค่าแรง ค่าประกันงาน และภาษี รองรับการจ่ายสด/เชื่อ

construction12

ค่าประกันงาน

รองรับการหัก/จ่ายคืนค่าประกันงาน

คุณลักษณะเหล่านี้เรามีให้คุณ เท่านั้น

การทำงานอย่างเป็นธรรมชาติคือสิ่งที่เราร่วมคิดค้นและเก็บความต้องการของลูกค้ามาพัฒนา

construction1

นำเข้าข้อมูล Bill of Quantity (BOQ)

รองรับการนำเข้าข้อมูล Bill of Quantity (BOQ) เพื่อใช้คุมปริมาณวัสดุที่ให้เบิกใช้ในงานได้

construction2

เบิกวัสดุตาม BOQ ที่กำหนด

สามารถกำหนดการเบิกวัสดุตาม BOQ ที่กำหนดไว้แต่ละงานหรือเบิกวัสดุนอกBOQ ได้

construction3

กำหนดสิทธิ์ตามโครงการ

กำหนดการใช้งาน ผู้ใช้ หรือ พนักงานตามโครงการ

construction4

Gantt Chart

วางแผนการก่อสร้างในรูปแบบ Gantt Chart เพื่อเปรียบเทียบกับงานที่ทำได้จริง

construction5

ทักษะคนงาน

กำหนดทักษะงานให้กับผู้รับเหมา/คนงานก่อสร้างเพื่อการสั่งงานที่เหมาะสม

construction6

การแจ้งเตือนงานก่อสร้างล่าช้า

แจ้งเตือนเมื่อเกิดงานก่อสร้างล่าช้าว่ากำหนด

construction7

แบ่งส่งงานเป็น %

สามารถแบ่งส่งงานบางส่วนได้ ตามสัดส่วนที่ต้องการ

construction8

ลงต้นทุนงาน

สามารถลงต้นทุนวัสดุ และ คนงานได้ โดยดึงจากระบบจัดซื้อ HR หรือจัดการเอง

construction09

คำนวณต้นทุนวัสดุแบบ FIFO

สามารถคำนวณต้นทุนวัสดุได้แบบ FIFO, ราคาเฉลี่ย, ราคาที่ซื้อเข้าล่าสุด

construction10

Upload แบบงาน

สามารถนำเข้าแบบงานจำนวนมากได้ในครั้งเดียว

construction11

Upload ยูนิตก่อสร้าง

สามารถนำเข้ายูนิตก่อสร้างจำนวนมากได้ในครั้งเดียว

construction12

จัดการค่าประกันงาน

สามารถกำหนดค่าประกันงาน และหักเมื่อส่งงานไม่ได้ตามมาตรฐาน

construction13

กำหนดวิธีการลงต้นทุน

สามารถกำหนดได้ว่าค่าวัสดุที่เบิกลงเป็นต้นทุนของโครงการหรือหักจากผู้รับงาน

รายงานและเอกสารที่รองรับ

เรามีเอกสารและรายงานที่เป็นประโยชน์แก่คุณ

construction1

ใบสั่งงาน (WO)

ใบสั่งมอบหมายงานผู้รับเหมา หรือ คนงาน

construction2

ใบเบิกวัสดุ (WA)

เบิกวัสดุได้ตาม BOQ และ นอก BOQ

construction3

ใบตรวจงาน (WC)

ตรวจคุณภาพงานก่อนสร้าง

construction4

ใบส่งงาน (WS)

ใบสรุปงวดงานผู้รับเหมา

construction5

ใบคืนค่าประกัน (WD)

สรุปเงินคืนค่าประกัน

construction6

ใบเบิกค่าแรง (WS)

สรุปค่าแรงคนงาน สำหรับเบิกเงิน

construction7

รายงานแผนงาน

รายงานแผนงานก่อสร้าง แสดงจำนวนการใช้ช่าง วัสดุ และ อื่นๆ

construction8

รายงานประเมินผล

รายงานประเมินผลงานก่อสร้าง ต้นทุน ความคืบหน้า และการใช้คน

construction09

รายงานสรุปงานตามสถานะ

สรุปงานตามสถานะงานตามโครงการ ยูนิต และอื่นๆ

construction11

รายงานสรุปค่าแรง

รายงานสรุปค่าแรงผู้รับเหมา และ คนงาน

construction12

รายงานประวัติต้นทุน

ประวัติต้นทุนก่อสร้าง และการเบิกวัสดุ

construction13

รายงานสรุปการลงเวลาคนงาน

สรุปการลงเวลาคนงาน เพื่อนำไปคำนวนค่าแรง

Features

Approve

อนุมัติต้นทุนก่อสร้าง แก้ไขวัสดุ งานก่อสร้างใบสั่งงาน การเบิกวัสดุ ใบตรวจงาน ใบส่งงาน ใบคืนค่าประกันและ อนุมัติใบเบิกค่าแรง

construction1
construction1
construction1

Alert

แจ้งเตือนสถานะยกเลิกงานก่อสร้าง และเรื่องสำคัญๆ ที่คุณจะได้ทราบ

construction2
construction2
construction2

Custom Report

รายงานสถานะงาน เช่น งานที่ยังไม่ถูกสั่ง,งานที่รอการตรวจ, งานที่รอส่ง เป็นต้นหรือสามารถเรียกดูสรุปสถานะตามโครงการก่อสร้างหรือตามผู้รับเหมา เป็นต้น

construction3
construction3
construction3

พร้อมเชื่อมต่อกับ Google App

เชื่อมต่อกำหนดส่งงานกับปฏิทิน หรือ Application อื่นๆ ของ Google

construction4
construction4
construction4

Import & Export

จะใช้หรือจะเพิ่มได้อย่างรวดเร็วขึ้นผ่านไฟล์ PDF , Excel , CSV

construction5
construction5
construction5

รองรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

จะใช้หรือจะเพิ่มได้อย่างรวดเร็วขึ้นผ่านไฟล์ PDF , Excel , CSV

construction6
construction6
construction6

Follow Our Social Media

youtube
line

ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับโปรแกรม

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 02
Email : support@absolute.co.th

ติดต่อด้านการเงิน HR

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 0
Email : mintra.s@absolute.co.th

ติดต่อฝ่ายขาย

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 01
Email : support@absolute.co.th

ติดต่อสำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200
Email : support@absolute.co.th

Copyright © 2019 Absolute Management Solutions Co., Ltd.

E-mail: support@absolute.co.th , Tel: 02-026-3200 , All Rights Reserved.

https://www.absolute.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม).