ทดลองใช้ฟรี

phone

Finance Solutions

ตรวจสอบ บันทึก วางบิล เช็ครับ
เช็คจ่าย สรุปยอดหนี้เป็นเรื่องง่าย

ดูแล ตรวจสอบ Statement เป็นเรื่องง่าย

ตรวจสอบ ดูแนวโน้ม

เราแน่ใจว่าการทำงานของคุณจะได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด เพื่อให้คุณพร้อมทำงานได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะที่ไหน

การเงิน

เราแน่ใจว่าการทำงานของคุณจะได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด เพื่อให้คุณพร้อมทำงานได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะที่ไหน

เราจะช่วยคุณอะไรได้บ้าง

รายงานสรุปยอดโปรโมชั่นขายปลีก

finance1

ตรวจสอบได้สบาย

สามารถตรวจสอบยอดเงินเชื่อ ลูกหนี้/เจ้าหนี้ค้างชำระได้

finance2

เครดิตลูกหนี้/เจ้าหนี้

รองรับการตั้งบัญชีเครดิตลูกหนี้/เจ้าหนี้ สรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีซื้อ, ภาษีขายได้, ออกใบวางบิลและใบสรุปยอดหนี้

finance3

ออกเช็ค

รองรับการออกเช็คจ่ายจากระบบ โดยสามารถพิมพ์เช็คได้ทุกธนาคารและพิมพ์แถบ Barcode ลงบนเช็คเพื่อป้องกันการทุจริตสามารถตรวจสอบเช็คโดยผู้มีอำนาจ

finance4

อ้างอิง

รองรับการบันทึกเช็ครับเข้าระบบเพื่ออ้างอิงในการชำระหนี้ของลูกหนี้

finance5

ประมาณการ

สามารถช่วยประมาณรายรับ-รายจ่ายล่วงหน้าโดยการดูจากกำหนดชำระหนี้ได้

คุณลักษณะเหล่านี้เรามีให้คุณ

รายงานสรุปยอดโปรโมชั่นขายปลีก

finance1

รายรับ/จ่าย

สามารถสร้างประเภทรายรับ/จ่ายหลักและประเภทย่อยได้ไม่จำกัด

finance2

ทำงานร่วมกัน

รองรับการทำงานร่วมกับระบบอื่น (ประกอบด้วย ระบบค้าส่ง, ระบบจัดซื้อ, ระบบค้าปลีก, ระบบบริหารการขายและระบบฝ่ายบุคคล) เพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดของข้อมูล โดยระบบบันทึกยอดรายรับ/รายจ่ายอัตโนมัติจากระบบอื่น

finance3

การบันทึกบัญชี

รองรับการบันทึกบัญชีธนาคาร พร้อมอ้างอิงในระบบเพื่อตรวจสอบได้ว่าเป็นรายรับ/จ่ายจากรายการใด

เอกสาร

รายงานสรุปยอดโปรโมชั่นขายปลีก

finance1

IV ใบวางบิล

รายงานสรุปยอดโปรโมชั่นขายปลีก

finance2

DC ใบสรุปยอดหนี้

รายงานการซื้อของลูกค้าสมาชิกขายปลีก

finance3

ออกเช็ครับ

รายการสรุปยอดการขายตามชื่อผู้ใช้

finance4

เช็คจ่าย

รายการสรุปยอดการขายตามชื่อผู้ใช้

finance10

สรุปภาษีซื้อ / ขาย

finance

finance11

รายงานรายการค่าประกัน

finance

finance12

Cash Flow

รายงานการไหลเวียนเงินสด

finance5

รายการเช็คจ่าย

รายการรายรับ / รายจ่าย

finance6

สรุปเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ค้างชำระ

finance6

finance7

รายงานหักภาษี ณ ที่จ่าย

finance

finance8

ใบภาษีหัก ณ ภ.ง.ด

finance

finance9

รายการเดินบัญชีธนาคาร

finance

Features

Approve

รายการสรุปยอดการขายตามชื่อผู้ใช้

finance1
finance1
finance1

Alert

รายงานระบบการเงินสามารถตั้งเวลาให้ส่งรายงานในช่วงเวลาเดียวกันของทุกวัน, ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือนได้

finance2
finance2
finance2

Custom Report

รายการสรุปยอดการขายตามชื่อผู้ใช้

finance3
finance3
finance3

พร้อมเชื่อมต่อกับ Google App

รายการสรุปยอดการขายตามชื่อผู้ใช้

finance4
finance4
finance4

Import & Export

จะใช้หรือจะเพิ่มได้อย่างรวดเร็วขึ้นผ่านไฟล์ PDF , Excel , CSV

finance5
finance5
finance5

กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้

รายงานระบบการเงินสามารถส่งออกข้อมูลเป็น PDF, Excel, CSV ได้

finance6
finance6
finance6

Log

มีประวัติการขายบันทึกทุกการกระทำของระบบ เช่น การออกใบวางบิล, การยกเลิกใบวางบิล เป็นต้น

finance7
finance7
finance7

Follow Our Social Media

youtube
line

ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับโปรแกรม

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 01
Email : support@absolute.co.th

ติดต่อด้านการเงิน HR

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 01
Email : support@absolute.co.th

ติดต่อฝ่ายขาย

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 01
Email : support@absolute.co.th

ติดต่อสำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200
Email : contact@absolute.co.th

บจก. แอ๊บโซลูท เมเนจเม้นท์​ โซลูชั่นส์

22 ซ.เพชรเกษม 47/2
แขวง/เขต บางแค กทม. 10160

ฝ่ายขาย [contact@absolute.co.th]
ฝ่ายบริการ [support@absolute.co.th]

ฝ่ายขาย 02-026-3200 (กด 1)
สนง.ใหญ่ 02-026-3200 (กด 2)

เวลาทำการ จ-ศ. 8:30-17:30 น.

Copyright © 2019 Absolute Management Solutions Co., Ltd.

E-mail: contact@absolute.co.th, support@absolute.co.th , Tel: 02-026-3200 , All Rights Reserved.