ทดลองใช้ฟรี

phone

Real-Estate Solutions

บริหารงานขายอสังหาฯ ของคุณ
ให้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งเสนอราคา / จอง / สัญญา / ผ่อน / โอน
พร้อมสรุปรายงานครบ จบในที่เดียว

กำหนดการทำงาน เก็บข้อมูลลูกค้า กำหนดการทำงาน เก็บข้อมูลลูกค้า

อสังหาริมทรัพย์

แสดงรายการอสังหาฯ พร้อม Price List ในคลิกเดียว
ให้คุณทำงานได้ง่ายตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงการเก็บข้อมูลลูกค้า พร้อมแยกระดับ และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังระบบที่เกี่ยวข้อง
อย่างเช่น ระบบก่อสร้าง บริหารงานขาย หรือแม้แต่การเงินอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอสังหาริมทรัพย์.

โซลูชั่นส์ อสังหาฯ ของเราจะช่วยคุณอะไรได้บ้าง

นี่คือสิ่งที่เราพัฒนาจากความต้องการของลูกค้าจากหลาย 1000 User สิ่งเรานี้คุณอาจกำลังมองหาอยู่

real-estate1

โครงการ

สร้างและวางผังโครงการ พร้อมกำหนดสีเพื่อแสดงสถานะการขาย

real-estate2

แบบยูนิต/ยูนิต

กำหนดยูนิตตามแบบยูนิต และสามารถเปิด/ปิดการใช้งานยูนิตได้

real-estate3

กำหนดราคา

กำหนดราคา ผ่านวิธีคำนวณราคา สามารถกำหนดราคาแบบสมการได้

real-estate4

วิธีการชำระ

กำหนดวิธีการชำระ สด เชื่อ รวมถึงบัตรเครดิต

real-estate5

โปรโมชั่น

สร้างโปรโมชั่น และจัดลงกลุ่ม กำหนดมูลค่าโปรโมชั่น และเลือกวันที่เริ่ม/สิ้นสุดการใช้งาน

real-estate6

เชื่อมต่อระบบก่อสร้าง

สั่งงาน หรือ สั่งซื้อวัสดุจากโปรโมชั่น จากการขายจริง

real-estate7

เชื่อมต่อระบบ AMS

ติดตามการขายอัตโนมัติ ทุกกิจกรรมของอสังหา ตั้งแต่จองถึงรับประกัน

real-estate8

ใบเสนอราคา

ออกใบเสนอราคาอสังหาฯ พร้อมโปรโมชั่น ที่สามารถกำหนดมูลค่าการให้โปรสูงสุด

real-estate9

จอง

ออกใบจอง และรับโปรโมชั่นตามใบเสนอราคา

real-estate10

ทำสัญญา

ออกใบสัญญา

real-estate11

เอกสารผ่อนดาวน์

สามารถกำหนดงวด และ แบบจำนวนได้หลายแบบ เช่น เฉลี่ยจากส่วนต่าง หรือ ยอดดาวน์ รองรับงวดบอลลูน

real-estate12

เปลี่ยนแปลงการขาย

ออกใบเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลกโปรโมชั่น ลูกค้า หรือ ยูนิต รวมถึงการยกเลิกการขาย

real-estate13

ตรวจคุณภาพ

บันทึกรูปและรายการที่ต้องแก้ไข พร้อมระบบตรวจงานผ่านมือถือ

real-estate14

ข้อตกลงก่อนโอน

ออกบันทึกข้อตกลงก่อนโอน เพื่อรับรองการโอนที่จะมาถึง

real-estate15

เคลียร์ยอดโอน

เคลียร์ยอดโอน พร้อมระบบปรับปรุงราคาเหลือโอน และค่าใช้จ่ายสำหรับการโอน

real-estate16

รับประกัน

ออกใบประกันสำหรับลูกค้า หลังโอนเสร็จสิ้น

คุณลักษณะเหล่านี้เรามีให้คุณ เท่านั้น

ขายและติดตามลูกค้าทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้พลาดทุกการเคลื่อนไหว

real-estate1

ราคากำหนดได้

ราคากำหนดได้ตามตัวแปร ราคาที่ต้องการ

real-estate2

โปรโมชั่น

สามารถกำหนดการให้ มูลค่าโปรโมชั่นสูงสุดได้

real-estate3

ผังโครงการ

แสดงผังโครงการพร้อม สถานะของยูนิต ขณะปัจจุบัน

real-estate4

ประวัติลูกค้า

สรุปข้อมูลการซื้อยูนิตของลูกค้า ในหน้าเดียว

real-estate5

อัพโหลดลูกค้า

อัพโหลดข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ระบบ

real-estate6

บาร์โค้ดการผ่อน

ออกบาร์โค้ดสำหรับ การจ่ายเงินผ่อนดาวน์

real-estate7

อนุมัติลิสต์ราคา 2 ชั้น

ปรับปรุงราคาบ้าน โดยผ่านการอนุมัติอย่างน้อย 2 ชั้น

real-estate8

พิมพ์ลิสต์ราคา

พิมพ์ลิสต์ราคาออกมาดูได้ ตามแบบที่กำหนด

real-estate09

วิธีการชำระ

สามารถกำหนดวิธีการชำระเงินได้ทั้งเงินสด เงินเชื่อ และ บัตรเครดิต

real-estate10

โปรโมชั่น 10 ประเภท

รองรับโปรโมชั่น 10 ประเภท ได้แก่

ส่วนลดงินสด แถมสินค้า ฟรีค่าจอง ฟรีค่าทำสัญญา ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน ฟรีค่าจดจำนอง ฟรีค่าส่วนกลาง ฟรีค่ามิเตอร์น้ำ ฟรีค่ามิเตอร์ไฟ และอื่นๆ

รายงานและเอกสารที่รองรับ

เรามีเอกสารและรายงานที่เป็นประโยชน์แก่คุณ

real-estate1

ใบเสนอราคา (QT)

ออกใบเสนอราคา และโปรโมชั่นสำหรับลูกค้า

real-estate2

ใบจอง (BK)

ออกใบจองตาม ใบเสนอราคาที่ลูกค้าเลือก

real-estate3

เอกสารสัญญา (CT)

ออกใบสัญญาง่าย พร้อมเซ็นอนุมัติได้ทันที

real-estate4

เอกสารผ่อนดาวน์ (IT)

เอกสารผ่อนดาวน์ตามงวดแบบกำหนดเอง หรือ ลิสต์ราคา

real-estate5

ใบเปลี่ยนแปลงการขาย (SC)

เปลี่ยนแปลงการขายเมื่อต้องการเปลี่ยนโปรโมชั่น ลูกค้า หรือ ยกเลิกการขาย

real-estate6

ใบตรวจคุณภาพก่อนโอน (FI)

เอกสารแจ้งจุดควรซ่อม และรูปภาพ พร้อมตรวจงาน

real-estate7

ข้อตกลงก่อนโอน (TM)

เอกสารยืนยัน ข้อตกลงก่อนการโอน

real-estate8

ใบเคลียร์ยอดโอน (TC)

ออกใบเคลียร์ยอดโอน สำหรับลงรับการชำระ

real-estate9

ใบรับประกัน (GT)

ใบรับประกันหลังโอน

real-estate10

รายงานสรุปการผ่อนดาวน์

สรุปการผ่อนดาวน์ตามลูกค้า หรือ ยูนิต

real-estate11

ประวัติการผ่อนดาวน์

แสดงประวัติการผ่อนดาวน์ลูกค้า ทั้งหมด

real-estate12

ประวัติการค้างชำระ

แสดงยูนิตที่ค้างชำระ หรือ ชำระไม่ตรงเวลา

real-estate13

รายงานสรุปยอดขาย

สรุปยอดขายตามแบบยูนิจ หรือ พนักงานขาย

real-estate14

รายงานประวัติการติดต่อลูกค้า

ประวัติการติดตามลูกค้าตั้งแต่จอง ถึง รับประกัน

real-estate15

รายงานการใช้โปรโมชั่น

รายงานการใช้โปรโมชั่นตามโครงการ และ แบบยูนิต

Features

Approve

อนุมัติลิสต์ราคา

อนุมัติโปรโมชั่น

อนุมัติใบเสนอราคา

อนุมัติตรวจคุณภาพ

อนุมัติใบเคลียร์ยอดโอน

อนุมัติรายละเอียดการชำระ

real-estate1
real-estate1
real-estate1

Alert

แจ้งเตือนใบเสนอราคาเกินโปร

แจ้งขอบคุณการจอง

แจ้งขอบคุณการทำสัญญา

แจ้งขอบคุณการโอน

real-estate2
real-estate2
real-estate2

Custom Report

แก้ไขรูปแบบเอกสารตั้งแต่ใบเสนอราคา ถึงใบรับประกันได้ ทุกขั้นตอน

real-estate3
real-estate3
real-estate3

พร้อมเชื่อมต่อกับ Google App

เชื่อมต่อปฏิทินเมื่อมีการติดตามการขาย

real-estate4
real-estate4
real-estate4

Import & Export

จะใช้หรือจะเพิ่มได้อย่างรวดเร็วขึ้นผ่านไฟล์ PDF , Excel , CSV

real-estate5
real-estate5
real-estate5

กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้

กำหนดสิทธิ์การใช้งานตามโครงการ และ ผู้ดูแลการขาย

real-estate6
real-estate6
real-estate6

Log

หน้าทะเบียนประวัติการทำรายการเอกสารต่างๆ

real-estate7
real-estate7
real-estate7

Follow Our Social Media

youtube
line

ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับโปรแกรม

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 01
Email : support@absolute.co.th

ติดต่อด้านการเงิน HR

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 01
Email : support@absolute.co.th

ติดต่อฝ่ายขาย

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 01
Email : support@absolute.co.th

ติดต่อสำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200
Email : contact@absolute.co.th

บจก. แอ๊บโซลูท เมเนจเม้นท์​ โซลูชั่นส์

22 ซ.เพชรเกษม 47/2
แขวง/เขต บางแค กทม. 10160

ฝ่ายขาย [contact@absolute.co.th]
ฝ่ายบริการ [support@absolute.co.th]

ฝ่ายขาย 02-026-3200 (กด 1)
สนง.ใหญ่ 02-026-3200 (กด 2)

เวลาทำการ จ-ศ. 8:30-17:30 น.

Copyright © 2019 Absolute Management Solutions Co., Ltd.

E-mail: contact@absolute.co.th, support@absolute.co.th , Tel: 02-026-3200 , All Rights Reserved.