Real-Estate Solutions

บริหารงานขายอสังหาฯ ของคุณ
ให้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

ติตามการขายในทุกระยะ เชื่อมต่อกับระบบการก่อสร้าง
เหมาะกับโครงการอสังหาฯ ทุกขนาด

ครอบคลุมตั้งแต่ก่ขั้นตอนก่อนการขาย ติดตามการก่อสร้าง เสนอราคา จอง ทำสัญญา ผ่อนดาวน์ โอนกรรมสิทธิ์

อสังหาริมทรัพย์

แสดงรายการอสังหาฯ พร้อม Price List ในคลิกเดียว
ให้คุณทำงานได้ง่ายตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงการเก็บข้อมูลลูกค้า พร้อมแยกระดับ และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังระบบที่เกี่ยวข้อง
อย่างเช่น ระบบก่อสร้าง บริหารงานขาย หรือแม้แต่การเงินอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอสังหาริมทรัพย์.

Real-Estate Solutions
ของเราจะช่วยคุณอะไรได้บ้าง

เราพัฒนาจากความต้องการของ Real Estate Developer ตัวจริง เสียงจริง มากว่า 10 ปี

real-estate1

โครงการ

สร้างและวางผังโครงการ พร้อมกำหนดสีเพื่อแสดงสถานะการขาย

real-estate2

แบบยูนิต/ยูนิต

กำหนดยูนิตตามแบบยูนิต และสามารถเปิด/ปิดการใช้งานยูนิตได้

real-estate3

กำหนดราคา

กำหนดราคา ผ่านวิธีคำนวณราคา สามารถกำหนดราคาแบบสมการได้

real-estate4

วิธีการชำระ

กำหนดวิธีการชำระ สด เชื่อ รวมถึงบัตรเครดิต

real-estate5

โปรโมชั่น

สร้างโปรโมชั่น และจัดลงกลุ่ม กำหนดมูลค่าโปรโมชั่น และเลือกวันที่เริ่ม/สิ้นสุดการใช้งาน

real-estate6

เชื่อมต่อระบบก่อสร้าง

สั่งงาน หรือ สั่งซื้อวัสดุจากโปรโมชั่น จากการขายจริง

real-estate7

เชื่อมต่อระบบ AMS

ติดตามการขายอัตโนมัติ ทุกกิจกรรมของอสังหา ตั้งแต่จองถึงรับประกัน

real-estate8

ใบเสนอราคา

ออกใบเสนอราคาอสังหาฯ พร้อมโปรโมชั่น ที่สามารถกำหนดมูลค่าการให้โปรสูงสุด

real-estate9

จอง

ออกใบจอง และรับโปรโมชั่นตามใบเสนอราคา

real-estate10

ทำสัญญา

ออกใบสัญญา

real-estate11

เอกสารผ่อนดาวน์

สามารถกำหนดงวด และ แบบจำนวนได้หลายแบบ เช่น เฉลี่ยจากส่วนต่าง หรือ ยอดดาวน์ รองรับงวดบอลลูน

real-estate12

เปลี่ยนแปลงการขาย

ออกใบเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลกโปรโมชั่น ลูกค้า หรือ ยูนิต รวมถึงการยกเลิกการขาย

real-estate13

ตรวจคุณภาพ

บันทึกรูปและรายการที่ต้องแก้ไข พร้อมระบบตรวจงานผ่านมือถือ

real-estate14

ข้อตกลงก่อนโอน

ออกบันทึกข้อตกลงก่อนโอน เพื่อรับรองการโอนที่จะมาถึง

real-estate15

เคลียร์ยอดโอน

เคลียร์ยอดโอน พร้อมระบบปรับปรุงราคาเหลือโอน และค่าใช้จ่ายสำหรับการโอน

real-estate16

รับประกัน

ออกใบประกันสำหรับลูกค้า หลังโอนเสร็จสิ้น

คุณลักษณะเหล่านี้เรามีให้คุณ เท่านั้น

ขายและติดตามลูกค้าทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้พลาดทุกการเคลื่อนไหว

real-estate1

ราคากำหนดได้

ราคากำหนดได้ตามตัวแปร ราคาที่ต้องการ

real-estate2

โปรโมชั่น

สามารถกำหนดการให้ มูลค่าโปรโมชั่นสูงสุดได้

real-estate3

ผังโครงการ

แสดงผังโครงการพร้อม สถานะของยูนิต ขณะปัจจุบัน

real-estate4

ประวัติลูกค้า

สรุปข้อมูลการซื้อยูนิตของลูกค้า ในหน้าเดียว

real-estate5

อัพโหลดลูกค้า

อัพโหลดข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ระบบ

real-estate6

บาร์โค้ดการผ่อน

ออกบาร์โค้ดสำหรับ การจ่ายเงินผ่อนดาวน์

real-estate7

อนุมัติลิสต์ราคา 2 ชั้น

ปรับปรุงราคาบ้าน โดยผ่านการอนุมัติอย่างน้อย 2 ชั้น

real-estate8

พิมพ์ลิสต์ราคา

พิมพ์ลิสต์ราคาออกมาดูได้ ตามแบบที่กำหนด

real-estate09

วิธีการชำระ

สามารถกำหนดวิธีการชำระเงินได้ทั้งเงินสด เงินเชื่อ และ บัตรเครดิต

real-estate10

โปรโมชั่น 10 ประเภท

รองรับโปรโมชั่น 10 ประเภท ได้แก่

ส่วนลดงินสด แถมสินค้า ฟรีค่าจอง ฟรีค่าทำสัญญา ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน ฟรีค่าจดจำนอง ฟรีค่าส่วนกลาง ฟรีค่ามิเตอร์น้ำ ฟรีค่ามิเตอร์ไฟ และอื่นๆ

รายงานและเอกสารที่รองรับ

เรามีเอกสารและรายงานที่เป็นประโยชน์แก่คุณ

real-estate1

ใบเสนอราคา (QT)

ออกใบเสนอราคา และโปรโมชั่นสำหรับลูกค้า

real-estate2

ใบจอง (BK)

ออกใบจองตาม ใบเสนอราคาที่ลูกค้าเลือก

real-estate3

เอกสารสัญญา (CT)

ออกใบสัญญาง่าย พร้อมเซ็นอนุมัติได้ทันที

real-estate4

เอกสารผ่อนดาวน์ (IT)

เอกสารผ่อนดาวน์ตามงวดแบบกำหนดเอง หรือ ลิสต์ราคา

real-estate5

ใบเปลี่ยนแปลงการขาย (SC)

เปลี่ยนแปลงการขายเมื่อต้องการเปลี่ยนโปรโมชั่น ลูกค้า หรือ ยกเลิกการขาย

real-estate6

ใบตรวจคุณภาพก่อนโอน (FI)

เอกสารแจ้งจุดควรซ่อม และรูปภาพ พร้อมตรวจงาน

real-estate7

ข้อตกลงก่อนโอน (TM)

เอกสารยืนยัน ข้อตกลงก่อนการโอน

real-estate8

ใบเคลียร์ยอดโอน (TC)

ออกใบเคลียร์ยอดโอน สำหรับลงรับการชำระ

real-estate9

ใบรับประกัน (GT)

ใบรับประกันหลังโอน

real-estate10

รายงานสรุปการผ่อนดาวน์

สรุปการผ่อนดาวน์ตามลูกค้า หรือ ยูนิต

real-estate11

ประวัติการผ่อนดาวน์

แสดงประวัติการผ่อนดาวน์ลูกค้า ทั้งหมด

real-estate12

ประวัติการค้างชำระ

แสดงยูนิตที่ค้างชำระ หรือ ชำระไม่ตรงเวลา

real-estate13

รายงานสรุปยอดขาย

สรุปยอดขายตามแบบยูนิจ หรือ พนักงานขาย

real-estate14

รายงานประวัติการติดต่อลูกค้า

ประวัติการติดตามลูกค้าตั้งแต่จอง ถึง รับประกัน

real-estate15

รายงานการใช้โปรโมชั่น

รายงานการใช้โปรโมชั่นตามโครงการ และ แบบยูนิต

Features

Approve

อนุมัติลิสต์ราคา

อนุมัติโปรโมชั่น

อนุมัติใบเสนอราคา

อนุมัติตรวจคุณภาพ

อนุมัติใบเคลียร์ยอดโอน

อนุมัติรายละเอียดการชำระ

real-estate1
real-estate1
real-estate1

Alert

แจ้งเตือนใบเสนอราคาเกินโปร

แจ้งขอบคุณการจอง

แจ้งขอบคุณการทำสัญญา

แจ้งขอบคุณการโอน

real-estate2
real-estate2
real-estate2

Custom Report

แก้ไขรูปแบบเอกสารตั้งแต่ใบเสนอราคา ถึงใบรับประกันได้ ทุกขั้นตอน

real-estate3
real-estate3
real-estate3

พร้อมเชื่อมต่อกับ Google App

เชื่อมต่อปฏิทินเมื่อมีการติดตามการขาย

real-estate4
real-estate4
real-estate4

Import & Export

จะใช้หรือจะเพิ่มได้อย่างรวดเร็วขึ้นผ่านไฟล์ PDF , Excel , CSV

real-estate5
real-estate5
real-estate5

กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้

กำหนดสิทธิ์การใช้งานตามโครงการ และ ผู้ดูแลการขาย

real-estate6
real-estate6
real-estate6

Log

หน้าทะเบียนประวัติการทำรายการเอกสารต่างๆ

real-estate7
real-estate7
real-estate7

Follow Our Social Media

youtube
line
ติดต่อเรา

ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับโปรแกรม

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 02
Email : support@absolute.co.th

ติดต่อด้านการเงิน HR

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 0
Email : mintra.s@absolute.co.th

ติดต่อฝ่ายขาย

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 01
Email : support@absolute.co.th

ติดต่อสำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200
Email : support@absolute.co.th

Copyright © 2019 Absolute Management Solutions Co., Ltd.

E-mail: support@absolute.co.th , Tel: 02-026-3200 , All Rights Reserved.

https://www.absolute.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม).