แดชบอร์ด

เรามั่นใจว่าคุณจะได้รับประสบการณ์การใช่งานที่ดีที่สุด
เพื่อให้คุณพร้อมจัดการกับธุรกิจของคุณได้ตลอดเวลา ไม่ว่าที่ใหน หรือเมื่อไรReport

รายการสรุปยอดการขาย
เป็นรายบุคคล

Report

รายการสรุปยอดการขาย
เป็นรายบุคคล

Report

รายการสรุปยอดการขาย
เป็นรายบุคคล

Report

รายการสรุปยอดการขาย
เป็นรายบุคคล

คลังสินค้า

จะเหลือเยอะหรือน้อยก็ รู้ได้หมด

- แสดงจำนวนสินค้าที่น้อบกว่าหรือมากกว่าที่กำหนด

คลังสินค้า

- สามารถเลือกคลังสินค้าที่จะดู
จำนวนสินค้าที่ มากกว่าหรือ น้อยกว่า

รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
หน่วย
จำนวน
จน.น้อยสุด
จน.มากสุด
KTL20252
Off-the-shoulder Cotton Blouse
ตัว
25
5
30
KTL20854
Checked Trousers Skinny Fit
ตัว
14
2
30
KTL20487
Unconsteucted Jecket Skunny
ตัว
13
6
30
KTL20142
Easy-iron Shirt Slim Fit
ตัว
17
7
20

หมวดสินค้า

- จะดูเป็นหมวดก็สามารถทำได้

แดชบอร์ด อื่นๆ ...

กราฟประมาณเงินคงเหลือของผู้ดำเนินกิจการล่วงหน้า

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

ยอดในบัญชีธนาคารล่วงหน้าหลังหักเช็คจ่าย

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

สรุปยอดเชื่อค้างชำระ

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

ตารางรายรับ / รายจ่ายอนุมัติ

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

ค้าปลีก

กราฟแสดงจำนวนใบเสร็จแต่ละสาขาขายปลีกล่าสุด

- แสดงยอดขายเป็นจำนวนใบเสร็จตามช่วงเวลาของแต่ละสาขา

15/12/62
16/12/62
17/12/62
18/12/62
19/12/62
20/12/62

ประเภทลูกค้า

จะดูทั้งหมด หรือ จะแยกตามลูกค้า

เวลา

แบ่งช่วงเป็นวัน หรือ จะดูย้ิอนหลังเป็นกี่ช่วงก็ทำได้

แดชบอร์ด อื่นๆ ...

กราฟประมาณเงินคงเหลือของผู้ดำเนินกิจการล่วงหน้า

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

ยอดในบัญชีธนาคารล่วงหน้าหลังหักเช็คจ่าย

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

สรุปยอดเชื่อค้างชำระ

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

ตารางรายรับ / รายจ่ายอนุมัติ

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

ค้าส่ง

กราฟแสดงจำนวนใบเสร็จแต่ละสาขาขายปลีกล่าสุด

- แสดงยอดขายของสินค้าตามช่วงเวลาของแต่ละสาขา

สาขา

- จะดูทั้งหมด หรือ แยกตามสาขาได้

เวลา

- แบ่งช่วงเวลาเป็นวัน หรือ
จะดูย้อนหลังเป็นกี่ช่วงก็ทำได้

ประเภทลูกค้า

- จะดูทั้งหมด หรือ แยกตามสาขาได้

แดชบอร์ด อื่นๆ ...

กราฟประมาณเงินคงเหลือของผู้ดำเนินกิจการล่วงหน้า

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

ยอดในบัญชีธนาคารล่วงหน้าหลังหักเช็คจ่าย

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

สรุปยอดเชื่อค้างชำระ

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

ตารางรายรับ / รายจ่ายอนุมัติ

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

ค้าปลีก

กราฟแสดงจำนวนใบเสร็จแต่ละสาขาขายปลีกล่าสุด

- แสดงยอดขายเป็นจำนวนใบเสร็จตามช่วงเวลาของแต่ละสาขา

ประเภทลูกค้า

- จะดูทั้งหมด หรือ แยกตามสาขาได้

เวลา

- แบ่งช่วงเวลาเป็นวัน หรือ
จะดูย้อนหลังเป็นกี่ช่วงก็ทำได้

ม.ค. 62
ก.พ. 62
มี.ค. 62
เม.ย. 62
ก.ค. 62
ส.ค. 62

แดชบอร์ด อื่นๆ ...

กราฟประมาณเงินคงเหลือของผู้ดำเนินกิจการล่วงหน้า

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

ยอดในบัญชีธนาคารล่วงหน้าหลังหักเช็คจ่าย

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

สรุปยอดเชื่อค้างชำระ

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

ตารางรายรับ / รายจ่ายอนุมัติ

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

การเงิน

แสดงรายรับ/รายจ่ายตามช่วงเวลา

- แสดงยอดขายเป็นจำนวนใบเสร็จตามช่วงเวลาของแต่ละสาขา

ม.ค. 62
ก.พ. 62
มี.ค. 62
เม.ย. 62
ก.ค. 62
ส.ค. 62

แดชบอร์ด อื่นๆ ...

กราฟประมาณเงินคงเหลือของผู้ดำเนินกิจการล่วงหน้า

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

ยอดในบัญชีธนาคารล่วงหน้าหลังหักเช็คจ่าย

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

สรุปยอดเชื่อค้างชำระ

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

ตารางรายรับ / รายจ่ายอนุมัติ

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

ก่อสร้าง

กราฟแสดงจำนวนใบเสร็จแต่ละสาขาขายปลีกล่าสุด

- แสดงยอดขายเป็นจำนวนใบเสร็จตามช่วงเวลาของแต่ละสาขา

รหัสงาน
ชื่องาน
ครั้งที่
% งาน
วันที่
ผู้ขอตรวจ
MTL20252
เดินท่อทั้งภายในชั้น 1
1
100
15/03/2557
นาย ชัยยุทธ จันทร์โต
MTL20854
เดินท่อทั้งภายในชั้น 2
1
100
15/03/2557
นาย ชัยยุทธ จันทร์โต
MTL20487
มิเตอร์ไฟบ้านลูกค้า
1
100
15/03/2557
นาย ชัยยุทธ จันทร์โต
MTL20142
สโมสรคลับเฮ้าส์ งวดที่ 5
1
66.28
15/03/2557
นาย ชัยยุทธ จันทร์โต

คำขอตรวจสอบ

0

ต้นทุนโครงการ

1.35

ค่าแรงงาน

82.61

ค่าวัสดุ

แผนภูมิมาตรวัดที่แสดง ต้นทุนต่างๆ ของแต่ละโครงการ โดยจะเทียบจากต้นทุนที่ตั้งไว้

แดชบอร์ด อื่นๆ ...

กราฟประมาณเงินคงเหลือของผู้ดำเนินกิจการล่วงหน้า

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

ยอดในบัญชีธนาคารล่วงหน้าหลังหักเช็คจ่าย

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

สรุปยอดเชื่อค้างชำระ

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

ตารางรายรับ / รายจ่ายอนุมัติ

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

อสังหาริมทรัพย์

กราฟแสดงจำนวนใบเสร็จแต่ละสาขาขายปลีกล่าสุด

- แสดงยอดขายเป็นจำนวนใบเสร็จตามช่วงเวลาของแต่ละสาขา

รหัสงาน
ชื่องาน
ครั้งที่
% งาน
วันที่
ผู้ขอตรวจ
MTL20252
เดินท่อทั้งภายในชั้น 1
1
100
15/03/2557
นาย ชัยยุทธ จันทร์โต
MTL20854
เดินท่อทั้งภายในชั้น 2
1
100
15/03/2557
นาย ชัยยุทธ จันทร์โต
MTL20487
มิเตอร์ไฟบ้านลูกค้า
1
100
15/03/2557
นาย ชัยยุทธ จันทร์โต
MTL20142
สโมสรคลับเฮ้าส์ งวดที่ 5
1
66.28
15/03/2557
นาย ชัยยุทธ จันทร์โต

คำขอตรวจสอบ

แผนภูมิมาตรวัดที่แสดง ต้นทุนต่างๆ ของแต่ละโครงการ โดยจะเทียบจากต้นทุนที่ตั้งไว้

HR

ตารางแสดงข้อมู,ของพนักงาน เช่น โควต้าการสาย โควต้าการลา อื่นๆ

- แสดงยอดขายเป็นจำนวนใบเสร็จตามช่วงเวลาของแต่ละสาขา

โควต้าการสาย
ลากิจ (ติดต่อราชการ)
ลาพักร้อน
ลาป่วย
โควต้าที่ได้รับ : 0 วัน 08:00:00
โควต้าที่ได้รับ : 0.00
โควต้าที่ได้รับ : 0.00
โควต้าที่ได้รับ : 0.00
โควต้าทั้งหมด : 0 วัน 08:00:00
โควต้าทั้งหมด : 0.00
โควต้าทั้งหมด : 0.00
โควต้าทั้งหมด : 0.00
โควต้าที่ใช้ไป : 0 วัน 08:00:00
โควต้าที่ใช้ไป : 0.00
โควต้าที่ใช้ไป : 0.00
โควต้าที่ใช้ไป : 0.00
โควต้าที่เหลือ : 0 วัน 08:00:00
โควต้าที่เหลือ : 0.00
โควต้าที่เหลือ : 0.00
โควต้าที่เหลือ : 0.00

อื่นๆ

- แสดงยอดขายเป็นจำนวนใบเสร็จตามช่วงเวลาของแต่ละสาขา

ลาเกณฑ์ทหาร
Training / ศึกษานอกสถานที่
ลาแบบไม่จ่าย
โควต้าที่ได้รับ : 0 วัน 08:00:00
โควต้าที่ได้รับ : 0.00
โควต้าที่ได้รับ : 0.00
โควต้าทั้งหมด : 0 วัน 08:00:00
โควต้าทั้งหมด : 0.00
โควต้าทั้งหมด : 0.00
โควต้าที่ใช้ไป : 0 วัน 08:00:00
โควต้าที่ใช้ไป : 0.00
โควต้าที่ใช้ไป : 0.00
โควต้าที่เหลือ : 0 วัน 08:00:00
โควต้าที่เหลือ : 0.00
โควต้าที่เหลือ : 0.00

แดชบอร์ด อื่นๆ ...

กราฟประมาณเงินคงเหลือของผู้ดำเนินกิจการล่วงหน้า

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

ยอดในบัญชีธนาคารล่วงหน้าหลังหักเช็คจ่าย

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

สรุปยอดเชื่อค้างชำระ

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

ตารางรายรับ / รายจ่ายอนุมัติ

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

ค้าส่ง

กราฟแสดงจำนวนใบเสร็จแต่ละสาขาขายปลีกล่าสุด

- แสดงยอดขายเป็นจำนวนใบเสร็จตามช่วงเวลาของแต่ละสาขา

สาขา

- จะดูทั้งหมด หรือ แยกตามสาขาได้

เวลา

- แบ่งช่วงเวลาเป็นวัน หรือ
จะดูย้อนหลังเป็นกี่ช่วงก็ทำได้

ประเภทลูกค้า

- จะดูทั้งหมด หรือ แยกตามสาขาได้

แดชบอร์ด อื่นๆ ...

กราฟประมาณเงินคงเหลือของผู้ดำเนินกิจการล่วงหน้า

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

ยอดในบัญชีธนาคารล่วงหน้าหลังหักเช็คจ่าย

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

สรุปยอดเชื่อค้างชำระ

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

ตารางรายรับ / รายจ่ายอนุมัติ

- ดูรายสาขาหรือทั้งหมด
- แสดงสินค้าที่มียอดขายสูงสุดกำหนดได้มากกว่า 1 รายการ

Follow Our Social Media

youtube
line
ติดต่อเรา

ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับโปรแกรม

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 02
Email : support@absolute.co.th

ติดต่อด้านการเงิน HR

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 0
Email : mintra.s@absolute.co.th

ติดต่อฝ่ายขาย

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 01
Email : support@absolute.co.th

ติดต่อสำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200
Email : support@absolute.co.th

Copyright © 2019 Absolute Management Solutions Co., Ltd.

E-mail: support@absolute.co.th , Tel: 02-026-3200 , All Rights Reserved.

https://www.absolute.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม).