ทดลองใช้ฟรี

phone

Retail Solutions

ไม่ว่าจะออนไลน์ หรือ ออฟไลน์
ก็สะดวกสบายด้วย POS เรา

ขายง่าย ขายเร็ว บันทึกข้อมูลการขาย เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจ

Retail Solutions เราเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ ปี 2554
รองรับลูกค้ามานานมากกว่า 8 ปี และอัปเดตตลอดจนถึงปัจจุบัน

ระบบ ค้าปลีก

ทำการขายของคุณให้เป็นเรื่องง่าย Wholesale Solutions จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณให้ดีขึ้นด้วยการคิดวิเคราะห์ที่สลับซับซ้อนของเราเพื่อลดความผิดพลาดของการทำงานด้วยเองสารและปลอดภัยมากขึ้น

เราจะช่วยคุณอะไรได้บ้าง

นี่คือสิ่งที่เราพัฒนาจากความต้องการของลูกค้าจากหลาย 1000 User สิ่งเรานี้คุณอาจกำลังมองหาอยู่

retail1

สร้างสาขาได้มากกว่า 1

คุณสามารถเพิ่มสาขาได้ตามที่ธรุกิจของคุณ

retail2

บาร์โค้ด

สามารถสร้างรายงานบาร์โคด้สินคา้จากระบบได้

retail3

รองรับอุปกรณ์เสริม

รองรับอุปกรณ์เสริม เช่น Barcode Scanner, Printer, ลิ้นชักเก็บเงิน เป็นต้น

retail4

ตั้งราคาหลาย level

ราคาสินค้าสามารถมีได้มากสุด 6 ราคาต่อสินค้า 1 รหัส

retail5

สมาชิก

สามารถสร้างลูกค้าสมาชิกในระบบและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าได้ เช่น ชื่อ, ที่อยู่, วันเกิด, เบอร์ โทรศพัท์ เป็นต้น

retail6

ระดับลูกค้า

ลูกคา้สมาชิกในระบบคา้ปลีกสามารถสร้างได้ 5 ระดับ

retail7

โปรโมชั่น

สามารถกําหนดให้โปรโมชั่นใช้ได้เฉพาะลูกค้าสมาชิกเท่านั้น และสามารถกำหนดล่วงหน้าได้หรือกำหนดเฉพาะการชำระที่เป็นเงินสดหรือบัตรเคดิตได้

retail8

POS ออนไลน์ / ออฟไลน์

รายการสรุปยอดการขายตามชื่อผู้ใช้ สามารถออกใบเสร็จรายการสินคา้โดยเมนูหนา้แคชเชียรและ สามารถแยกรหัสใบเสร็จและใบกํากับภาษีจากสาขาร้านแต่ละสาขาได้

คุณลักษณะเหล่านี้เรามีให้คุณ

การทำงานอย่างเป็นธรรมชาติคือสิ่งที่เราร่วมคิดค้นและเก็บความต้องการของลูกค้ามาพัฒนา

retail1

โปรโมชั่น ที่ซับซ้อน

รองรับโปรโมชั่นที่ซับซ้อน โปรโมชั่นที่ต้องการมีเงื่อนไข หลายๆอย่าง

retail2

ควบคุมโปรโมชั่น

สามารถบังคับให้ใช้รหัสอนุมัติในการขอใช้โปรโมชั่นก่อนทุกครั้ง โดยเป็นรหัส OTP (One-Time Password) สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งและกําหนดเวลาหมดอายุของรหัส OTP ได้

retail3

กำหนดสินค้าที่แถม

สามารถ กำหนดสินค้าที่ต้องการจะแถม ในโปรโมชั่นได้ และตัดสต๊อกได้เลย

retail4

กำหนดสิทธิ์ แก้ไขโปรโมชั่น

สามารถกําหนดให้พนักงานขายสามารถแก้ไขมูลค่าของโปรโมชั่นได้

retail5

กำหนด สาขาที่ใช้โปรโมชั่นได้

กำหนดโปรโมชั่นได้ว่าสามารถใช้ใน

สาขาไหนได้บ้าง

retail6

ส่วนลด ลำดับสมาชิก

ตั้งลำดับสามาชิก เพื่อสามารถรองรับการลดที่ไม่เท่ากันได้

retail7

การตัดสต็อก

กำหนดการตัดสต๊อกในแต่ละคลังได้

retail8

ลดเป็นจำนวนเงิน

โปรโมชั่นสามารถลดเป็นจำนวนเงินได้

retail11

ลดเป็นร้อยละ

โปรโมชั่นสามารถลดเป็นร้อยละได้

retail12

สะสมแต้ม

ระบบสมาชิกสามารถสะสมแต้มได้

retail13

ลดเป็นจำนวนเงิน ตามรายการสินค้า

รายการสรุปยอดการขายตามชื่อผู้ใช้

retail14

ลดเป็นร้อยละ ตามรายการสินค้า

รายการสรุปยอดการขายตามชื่อผู้ใช้

รายงานและเอกสารที่รองรับ

เรามีเอกสารและรายงานที่เป็นประโยชน์แก่คุณ

retail1

ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี

รายงานสรุปยอดโปรโมชั่นขายปลีก

retail2

รายงานประวัติการขาย

รายงานการซื้อของลูกค้าสมาชิกขายปลีก

retail3

รายงาน สรุปยอด

รายการสรุปยอดการขายตามชื่อผู้ใช้

retail4

รายงาน สาขา

รายการสรุปยอดการขายตามชื่อผู้ใช้

retail5

รายงาน สมาชิก

รายการสรุปยอดการขายตามชื่อผู้ใช้

retail6

รายงาน สินค้าขายปลีก

รายการสรุปยอดการขายตามชื่อผู้ใช้

retail7

รายงาน ติดสินค้า

รายการสรุปยอดการขายตามชื่อผู้ใช้

Features

Approve

รายการสรุปยอดการขายตามชื่อผู้ใช้

retail1
retail1
retail1

Alert

สามารถกําหนดกําไรตํPาสุดต่อวัน, ยอดขายตํPาสุดต่อวัน, จํานวนลูกค้าตํPาสุดต่อวัน เพืPอให้ระบบแจ้งเตือนผ่าน ทาง E-mail หรือ SMS ได้

retail2
retail2
retail2

Custom Report

รายการสรุปยอดการขายตามชื่อผู้ใช้

retail3
retail3
retail3

พร้อมเชื่อมต่อกับ Google App

รายการสรุปยอดการขายตามชื่อผู้ใช้

retail4
retail4
retail4

Import & Export

จะใช้หรือจะเพิ่มได้อย่างรวดเร็วขึ้นผ่านไฟล์ PDF , Excel , CSV

retail5
retail5
retail5

กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้

กำหนดสิทธิ์ดารใช้งานใช้งานของพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละสาขาร้านได้

retail6
retail6
retail6

Log

มีประวัติการขายบันทึกทุกการกระทําของระบบ เช่น การออกใบเสร็จ, การยกเลิกใบเสร็จ, การใช้โปรโมชั่น เป็นต้น

retail7
retail7
retail7

Follow Our Social Media

youtube
line

ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับโปรแกรม

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 01
Email : support@absolute.co.th

ติดต่อด้านการเงิน HR

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 01
Email : support@absolute.co.th

ติดต่อฝ่ายขาย

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 01
Email : support@absolute.co.th

ติดต่อสำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200
Email : contact@absolute.co.th

บจก. แอ๊บโซลูท เมเนจเม้นท์​ โซลูชั่นส์

22 ซ.เพชรเกษม 47/2
แขวง/เขต บางแค กทม. 10160

ฝ่ายขาย [contact@absolute.co.th]
ฝ่ายบริการ [support@absolute.co.th]

ฝ่ายขาย 02-026-3200 (กด 1)
สนง.ใหญ่ 02-026-3200 (กด 2)

เวลาทำการ จ-ศ. 8:30-17:30 น.

Copyright © 2019 Absolute Management Solutions Co., Ltd.

E-mail: contact@absolute.co.th, support@absolute.co.th , Tel: 02-026-3200 , All Rights Reserved.