ข้อดี-ข้อเสีย ของการเช่า Software vs ซื้อ Software

ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป คือซอฟต์แวร์ที่มีการขาย ให้เช่า หรือให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็น transaction หรือ license สำหรับธุรกิจ องค์กร หน่วยงาน

kh-dii-kh-esiiy-kh-ngkaarechaa-software-vs-chuue-software

หลายภาคธุรกิจเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องลงทุนซื้อ Software เพื่อรองรับการทำงานขององค์กร ปัจจุบันค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สามารถแบ่งจ่ายได้ด้วยการเช่าใช้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินจำนวนมากในครั้งเดียว แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเช่า Software หรือจะซื้อขาด Software ก็มีข้อดี-ข้อเสียที่แตกต่างกัน ลองมาดูกันเลยค่ะ

▧ ข้อดี ของการเช่า  Software

 1. สามารถเลือกระดับการลงทุนได้ตามความสามารถของโปรแกรมและความต้องการขององค์กร
 2. หากเป็นโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะมีการเพิ่มเติมความสามารถใหม่ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะทางธุรกิจอยู่เสมอ
 3. มีผู้ใช้งานหลากหลาย เป็นโปรแกรมที่อยู่ในตลาดมานาน มีลูกค้าเป็นจำนวนมาก ก็จะลดความเสี่ยงกับการเจอ Bug ของโปรแกรมขณะใช้งาน
 4. สามารถชมและทดสอบความสามารถของโปรแกรม ก่อนการตัดสินใจซื้อ ทำให้เห็นภาพการทำงานของโปรแกรมที่ชัดเจน
 5. มีการบริการบำรุงรักษาหรือบริการอื่น ๆ จากทีมขายหรือผู้ผลิตโปรแกรม ซึ่งอาจมีหรือไม่มี ค่าใช้จ่ายให้พิจารณาเรียกใช้ได้


▧ ข้อเสีย ของการเช่า  Software

 1. ผู้ใช้ต้องปรับการทำงานให้เป็นไปตาม Flow หรือความสามารถของโปรแกรมซึ่งอาจเกิดการต่อต้านจากพนักงานที่ยึดติดกับวิธีการทางานแบบเดิม ๆ
 2. ความสามารถบางอย่างของโปรแกรมอาจไม่ตรงกับความต้องการขององค์กร โปรแกรมมาตรฐานบางตัวไม่ได้สิทธิในการแก้ไขโปรแกรม หรือไม่มี Source Code ซึ่งอาจทำให้การใช้โปรแกรมใช้ไม่ได้อย่างสมบูรณ์
 3. การขอแก้ไขโปรแกรมมาตรฐานที่มากเกินไป มักได้รับการปฏิเสธจากผู้ขาย หรือหากรับที่จะแก้ไขก็จะเสี่ยงกับการเจอ Bug ทำให้โปรแกรมไม่เสถียรและพบความยุ่งยากในการ Upgrade โปรแกรม ใน Version ถัด ๆ ไป
 4. ก่อนการใช้งาน หากพิจารณาไม่รอบคอบพอหรืออาจลืมพิจารณาลงไปในรายละเอียด เมื่อมาพบข้อจำกัดในภายหลัง มักจะพบกับความยุ่งยากกับผู้ขายจนเกิดเป็นประเด็น โดยเฉพาะหากชำระเงินไปหมดแล้วไม่สามารถคืนได้
 5. โปรแกรมมาตรฐานบางตัว ที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ ๆ หากผู้ขายรีบนำออกมาจำหน่าย ซึ่งไม่ได้รับการทดสอบมาเป็นอย่างดี เมื่อเวลานำไปใช้งานจริงจะทำให้เสียเวลา ยังทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจ หากก่อนการซื้อไม่ได้ทดสอบโปรแกรมมาตรฐานนั้นดีพอ

▧ ข้อดี ของการซื้อขาด Software

 1. ผู้ซื้อจ่ายครั้งเดียว มีสิทธิ์เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์โดยถาวร
 2. ค่าใช้จ่ายค่อนข้างถูก เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตโปรแกรมเหล่านี้นำออกมาจำหน่ายให้กับผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก
 3. เกิดความเสี่ยงในการใช้งานต่ำ ซึ่งสามารถศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพของโปรแกรมได้โดยตรงจากคู่มือที่มีมาให้
 4. โปรแกรมที่ได้มีคุณภาพที่ดีกว่า เนื่องจากผู้ใช้งานมีจำนวนมาก ซึ่งได้ทำการทดสอบและแจ้งปัญหาของการใช้งานระบบกับผู้ผลิตโปรแกรมมาเป็นอย่างดีแล้ว
 5. ลดความซ้ำซ้อนของการเก็บข้อมูล เนื่องจากนำข้อมูลเข้าระบบเพียงครั้งเดียว ทำให้ข้อมูลมีความเป็นมาตรฐาน และถูกต้องตรงกันทั่วทั้งองค์กร

▧ ข้อเสีย ของการซื้อขาด Software

 1. คุณสมบัติบางอย่างอาจจะใช้ไม่ได้เลย ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เกินความจำเป็นและไม่มีความต้องการใช้งานใด ๆ
 2. ไม่ได้รับการดูแล หากลูกค้ามีปัญหาจากการใช้งาน ต้องเรียกทีมงานเข้าไปแก้ไขปัญหา โดยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายครั้ง
 3. โปรแกรมอาจจะขาดคุณสมบัติบางอย่าง หากต้องการเปลี่ยนแปลง ต้องชำระเงินในราคาที่มากขึ้น แต่ในบางโปรแกรมก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 4. โปรแกรมที่พัฒนาไว้ อาจไม่รองรับการเปลี่ยนแปลง หรือไม่มีความยืดหยุ่นพอ เพราะผู้ผลิตโปรแกรม ไม่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า
 5. ไม่มีความยืดหยุ่น อาจจะไม่เหมาะสมกับงานที่ทำอยู่

ที่มา

ทีม Sale & Support 

https://sites.google.com/site/hjjlnmgh2352/khxdi-khx-seiy

updated

July 22, 2019

Follow Our Social Media

youtube
line

ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับโปรแกรม

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 01
Email : support@absolute.co.th

ติดต่อด้านการเงิน HR

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 01
Email : support@absolute.co.th

ติดต่อฝ่ายขาย

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 01
Email : support@absolute.co.th

ติดต่อสำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200
Email : contact@absolute.co.th

บจก. แอ๊บโซลูท เมเนจเม้นท์​ โซลูชั่นส์

22 ซ.เพชรเกษม 47/2
แขวง/เขต บางแค กทม. 10160

ฝ่ายขาย [contact@absolute.co.th]
ฝ่ายบริการ [support@absolute.co.th]

ฝ่ายขาย 02-026-3200 (กด 1)
สนง.ใหญ่ 02-026-3200 (กด 2)

เวลาทำการ จ-ศ. 8:30-17:30 น.

Copyright © 2019 Absolute Management Solutions Co., Ltd.

E-mail: contact@absolute.co.th, support@absolute.co.th , Tel: 02-026-3200 , All Rights Reserved.