ทำเลที่ตั้งดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

หากคุณต้องการเลือกทำเลที่ตั้งที่ดีให้กับธุรกิจค้าปลีกของคุณ สิ่งต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณต้องคำนึงถึงก่อนเลือกทำเลที่ตั้งนั้น !

location-shop

การเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับประกอบธุรกิจค้าปลีก ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านสภาพแวดล้อม กำไร ค่าใช้จ่าย ความสะดวก ผู้คนที่สัญจรไปมา การเดินทาง หากเลือกทำเลที่ตั้งที่มีความไม่เหมาะสม จะทำให้ธุรกิจเกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าขนส่ง แรงงาน ต้นทุน รวมไปถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ 

ลักษณะทั่วไปของทำเลที่ตั้งจะไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างชัดเจนว่าทำเลที่ตั้งไหนดีกว่ากัน แต่จะเป็นการนำส่วนที่ดีของทำเลที่ตั้งนั้นๆมาลิสต์เพื่อดูข้อดีและให้มีข้อเสียที่น้อยที่สุด รวมไปถึงทำเลที่ตั้งนั้นจะต้องไม่ทำให้ธุรกิจเกิดปัญหาในอนาคต เรื่องของต้นทุนก็ต้องให้เกิดต้นทุนที่ไม่สูงนัก และนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการตัดสินใจและเลือกทำเลที่ตั้งนั้น

ลองตอบคำถามแล้วไปลองเลือกทำเลที่ตั้งของคุณกัน

คำถามที่ 1 ประเภทสินค้าที่คุณจะขายคืออะไร ?

คำถามที่ 2 ลูกค้าหลักและลูกค้ารองของคุณเป็นใครบ้าง ?

คำถามที่ 3 พฤติกรรมการซื้อของกลุ่มเป้าหมายคุณเป็นอย่างไร ?

คำถามที่ 4 กำหนดพื้นที่ร้านของคุณไว้ประมาณเท่าไร ?

คำถามที่ 5 ลองจำลองและจินตนาการภาพร้านของคุณคร่าว ๆ ว่าเป็นยังไง ?

คำถามที่ 6 สินค้าและภาพจำลองที่คุณสร้างขึ้นสามารถเข้ากันได้หรือเปล่า ?

เมื่อตอบคำถามครบแล้ว ลองวนกลับไปตอบคำถามตั้งแต่ข้อ 1 จนถึงข้อ 5 ใหม่อีกครั้ง หากยังได้คำตอบเดิมอยู่ คุณก็จะได้สโคปเล็กลงในการเลือกทำเลที่ตั้งของคุณ

ต่อมาก็จะเป็นปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้งที่ต่อจากการตอบคำถามด้านบน

ปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณาในการเลือกทำเลที่ตั้งร้านค้าของคุณ

1.จำนวนประชากร หากทำเลที่ตั้งนั้นมีความหนาแน่นของประชากรมากและมีผู้คนสัญจรไปมาตลอดจะทำให้คุณได้เปรียบทางด้านการค้าขาย

2.รายได้ของประชากร รายได้ของประชากรจะเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการซื้อ หรือ พฤติกรรมการใช้จ่าย ยิ่งมีงานทำและมีรายได้สูง อัตราการตัดสินใจซื้อก็จะสูงตามไปด้วยเพราะมีอำนาจในการซื้อที่สูง

3.ความเจริญของเมือง แถวนั้นมีผู้ประกอบการมากน้อยเพียงใด เพราะยิ่งความเจริญของเมืองมาก มีผู้ประกอบการเยอะ แหล่งศูนย์การค้าตั้งกันเรียงราย ก็จะทำให้คุณมีคู่แข่งที่ธุรกิจเดียวกันสูง แต่หากร้านค้าของคุณเป็นร้านที่มีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับร้านอื่นๆ สามารถดึงดูดลูกค้าได้ คุณภาพดีแล้วหล่ะก็… อย่าห่วงไปเลย คุณสามารถขายได้อย่างแน่นอน

4.ตลาดการแข่งขันของธุรกิจ สำรวจจำนวนคู่แข่ง ราคาขายและจุดแข็งของคู่แข่งทั้งหมดแล้วนำมาประเมินกับธุรกิจของเรา

4.ระยะทาง ทำเลที่คุณจะเลือกหากลูกค้าเดินทางมาจับจ่ายซื้อของ ร้านค้าของคุณจะต้องมีระยะทางที่ไม่ไกลจากแหล่งชุมชน หรือจังหวัดมากนักเพื่อความสะดวกในการเดินทางไป-มาของลูกค้า

5.ลองประมาณการความเป็นไปได้ของทำเลที่ตั้งนั้น หากทำเลที่ตั้งส่วนไหนมียอดขายรวมของตลาดสูง โอกาสที่คุณจะทำยอดขายได้ก็สูงเช่นกัน 

6.สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยรอบทำเลที่ตั้ง มีสิ่งกีดขวางหน้าร้านหรือไม่ มีพื้นที่จอดรถสำหรับลูกค้าที่เดินทางโดยรถส่วนตัวไหม แสงแดดส่องด้านไหน ลมพัดเข้าร้านทิศทางใด 

มองธุรกิจของคุณเองให้ทะลุ ธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจอะไร ขายอะไร และเหมาะกับลูกค้าประเภทไหน เหมาะกับทะเลที่ตั้งแบบไหน เหมือนกับคำถามข้างต้นที่ได้ให้ลองตอบคำถามกันไป หากเรามองธุรกิจเราได้อย่างชัดเจนแล้ว การเลือกทำเลที่ตั้งนั้นจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินความสามารถของคุณเลย

สุดท้ายให้คุณทำตัวเองให้เป็น “ลูกค้า” มากที่สุดแล้วคุณจะเข้าถึงความรู้สึกของลูกค้าได้ว่าคุณควรจะเลือกทำเลที่ตั้งนี้มั๊ย !!!

updated

August 3, 2022

Follow Our Social Media

youtube
line
ติดต่อเรา

ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับโปรแกรม

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 02
Email : support@absolute.co.th

ติดต่อด้านการเงิน HR

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 0
Email : mintra.s@absolute.co.th

ติดต่อฝ่ายขาย

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200 ต่อ 01
Email : support@absolute.co.th

ติดต่อสำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ : 02-026-3200
Email : support@absolute.co.th

Copyright © 2019 Absolute Management Solutions Co., Ltd.

E-mail: support@absolute.co.th , Tel: 02-026-3200 , All Rights Reserved.

https://www.absolute.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม).