ระบบบริหารการขาย

ฉันจะออกใบเสนอราคาได้อย่างไร ?

การออกใบเสนอราคา

      ระบบบริหารการขาย นอกจากช่วยติดตามการขายแล้วยังสามารถสร้างใบเสนอราคาแล้วพิมพ์ให้ลูกค้าได้รวมทั้งยังนำใบเสนอราคาไปบันทึกยอดได้อีกด้วย วิธีออกใบเสนอราคามีดั้งนี้

1.    เลือกเมนูระบบบริหารการขาย >> การขาย >> ใบเสนอราคา >> ออกใบเสนอราคา

2.    กรอกข้อมูลแล้ว กดปุ่มทำรายการ

3.    เลือกสินค้าให้เรียบร้อยแล้ว

4.    กดปุ่ม ออกใบเสนอราคา


กลับไปที่

ระบบบริหารการขาย
https://www.absolute.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม).