ระบบบริหารการขาย

ฉันต้องการแก้ไขข้อมูลลูกค้าทำอย่างไร ?

การแก้ไขข้อมูลลูกค้า

        เมื่อเราสร้างลูกค้าแล้วอาจมีการแก้ไข หรือ เพิ่มข้อมูลลูกค้าในภายหลัง โดยระบบบริหารการขายจะมีเมนูแก้ไขข้อมูลลูกค้าโดยมีวิธีดังนี้

1.    เลือกเมนูระบบบริหารการขาย >> ลูกค้า >> ลูกค้า

2.    ค้นหาลูกค้าที่ต้องการแก้ไข >> กดปุ่มแก้ไข

3.    แก้ไขข้อมูลลูกค้า

4.    กดปุ่มบันทึก


กลับไปที่

ระบบบริหารการขาย
https://www.absolute.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม).