ระบบบริหารการขาย

การสร้างข้อมูลลูกค้าทำอย่างไร ?

การสร้างลูกค้า

     ระบบบริหารการขายสามารถเก็บบันทึกข้อมูลลูกค้าเพื่อเรียกดูภายหลังได้ เช่นข้อมูล ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ ของลูกค้า โดยมีวิธีดังนี้

1.    เลือกเมนูระบบบริหารการขาย >> ลูกค้า >> สร้างลูกค้า

2.    กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

3.    กดปุ่มบันทึก


กลับไปที่

ระบบบริหารการขาย
https://www.absolute.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม).