ระบบบริหารการขาย

การติดตามการขายคืออะไร ?

การสร้างการติดตามการขาย

      การติดตามการขายคือการสร้างเรื่องที่ติดการติดตามของลูกค้าโดยระบบจะมีการให้บันทึกวันเวลาเพื่อแจ้งเตือนให้ติดตามลูกค้า รวมถึงเก็บประวัติไว้เรียกดูข้อมูลภายหลังได้ วิธีการติดตามมีดังนี้

1.    เลือกเมนูระบบบริหารการขาย >> การขาย >> ติดตามการขาย >> สร้างการติดตามการขาย

2.    กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

3.    กดปุ่มบันทึก


กลับไปที่

ระบบบริหารการขาย
https://www.absolute.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม).