ระบบค้าส่ง

กำหนดวงเงินเชื่อให้ลูกค้าได้อย่างไร?

การกำหนดวงเงินเชื่อ

         การกำหนดวงเงินเชื่อคือ การกำหนดยอดวงเงินของลูกค้าไม่ให้ซื้อสินค้าเกินวงเงินที่กำหนดได้ และยังสามารถกำหนดวันครบกำหนดชำระได้ด้วยเช่นกัน โดยมีวิธีการทำดังนี้1. คลิกค้าส่ง >> ลูกค้า >> สร้างลูกค้า หรือค้นหาลูกค้าที่ต้องการแก้ไข

2. กรอกระยะเงินเชื่อ(วัน) / จำนวนวงเงินเชื่อสูงสุด


กลับไปที่

ระบบค้าส่ง
https://www.absolute.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม).