ระบบการเงิน

สร้างเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ที่ไม่ได้มาจากการซื้อ / ขายอย่างไร?

การสร้างเจ้าหนี้ / ลูกหนี้

         ปกติแล้วเจ้าหนี้ / ลูกหนี้จะเกิดจากการซื้อหรือขาย แต่ถ้าอยากสร้างเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากการซื้อหรือขายสามารถสร้างได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้1. คลิกระบบการเงิน >> เจ้าหนี้ / ลูกหนี้ >> สร้างเจ้าหนี้ / ลูกหนี้

2. กรอกข้อมูลของเจ้าหนี้ / ลูกหนี้


กลับไปที่

ระบบการเงิน
https://www.absolute.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม).