ระบบการเงิน

สร้างรายรับหรือรายจ่ายที่ไม่ได้มาจากการซื้อ / ขายอย่างไร?

การบันทึกรายรับ / รายจ่าย

         โดยปกติแล้วรายรับ / รายจ่ายจะเกิดจากการซื้อหรือขาย แต่ถ้าอยากบันทึกรายรับ / รายจ่ายที่ไม่ได้เกิดจากการซื้อหรือขายสามารถบันทึกเข้าระบบ
โดยมีขั้นตอนดังนี้1. ระบบการเงิน >> รับ/จ่าย >> รายรับ/รายจ่าย >> บันทึกรายรับ / บันทึกรายจ่าย

2. กรอกผู้ดำเนินกิจกาจ / เจ้าหนี้ / ลูกหนี้ / รายการ และจำนวนเงิน

3. เลือกประเภทรายรับ / รายจ่าย และประเภทการชำระ


กลับไปที่

ระบบการเงิน
https://www.absolute.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม).